ГАЛЕРИЈА

Изложени се слики од четиринаесеттата 15 дневна летна теренска акција на Илинска Планина (9-23.VII.2008год.)

ВТОРА ЕДНОДНЕВНА ТЕРЕНСКА АКЦИЈА 25.05.2009