Контакт

Контакти од претседателство

 

 1. Лазар Николов (Претседател)

  e-mail: nikolov_lazar@yahoo.com


 2. Диме Меловски

  e-mail: melovskidime@yahoo.com

   

 3. Јасмина Стојановска (Секретар)
  e-mail:  jasa.stojanovska@gmail.com


 4. Софија Трајковска (Благајник)
  e-mail: sofija.trajkovska@gmail.com


 5. Елена Јовановска
  e-mai: jovanovska.eci@gmail.com


 6. Драган Арсовски

  e-mail: makrakanti@gmail.com

   

 7. Емилија Божиновска

  e-mail: bozinovska.emilija@gmail.com

   

 8. Елвира Тутиќ
  e-mail:  elviratu@gmail.com


Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.