Список на учесници за повеќедневната акција во Отешево-2010
Список на учесници.doc
Microsoft Word Document 35.0 KB
Конкурс 2010
konkurs 2010.doc
Microsoft Word Document 113.5 KB
Апликација 2010
Апликација 2010.doc
Microsoft Word Document 145.0 KB

Апликација за повеќедневна истражувачка акција - Отешево 2010 "Истражување на биодиверзитетот во Преспанскиот регион". Доколку не сте во можност да ја пополните апликацијата во просторите на IDSB, можете да ја пополните апликацијата во електронска верзија (види attach a file) и пратете ја на e-mail idsbiolozi@gmail.com 

Comments: 0