Проектните активности во ИДСБ се организирани во повеќе секции:

 

 

 

Во Истражувачкото друштво на студенти билози активно функционираат горенаведените секции. ИДСБ е секогаш отворено кон нови студенти заинтересирани за изучување на одредена група на организми во рамките на секциите и надвор од нив. Повеќе информации за активностите на секциите се достапни во одделот секции.