Соработка и спонзорства


Институции со кои ИДСБ соработува од замјава и странство

 

Особено значајна е соработката со други институции од земјава и од странство, заради размената на искуства резултати и експерти од одредени области. Од изминатата работа значајно е да се споменат институциите со кои ИДСБ досега има соработувано:

 • Институт за Биологија,
 • Природно-математички факултет - Скопје,
 • Министерството за животна средина и просторно планирање,
 • Македонско еколошко друштво,
 • Природно-научен музеј - Скопје,
 • Фармацевски факултет - Скопје,
 • Регионалниот центар за заштита на животна средина за Централна и Источна Европа,
 • Фондација Институт отворено општество Македонија,
 • Бугарската академија на науките - Софија,
 • Биолошки факултет - Белград,
 • Биолошка истражувачка организација на студентите по биологија - Загреб и многу други.