ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО

Јасмина Стојановска

      На  25.12.2009 год. е одржано петнаесетто годишно собрание на ИДСБ, на кое за Претседател од страна на Јасмина Стојановска, беше предложен Лазар Николов и едногласно беше изгласан.

Тој потоа го предложи новото Претседателство во состав

 

ЧЛЕНСКА КАРТА