Зачленување


Член на ИДСБ се станува со пополнување на пристапница и уплаќање на годишна чланарина. Уплатата на чланарината се врши лично, во канцеларијата на ИДСБ. Членството се продолжува секоја година, со плаќање на годишна чланарина во висина од 150ден. Висината на годишната чланарина беше одредена на Годишното собрание одржано на 25.12.2009 год. За повеќе информации пишете на маил:


 

                                                idsb@iunona.pmf.ukim.edu.mk

 

idsbiolozi@yahoo.com